pastier (2018)

Štefan.

Ročník päťdesiattri. Krajinu pozoruje ďalekohľadom. V horách pri pasení oviec prežil vpád sovietskych vojsk v 68-om, obdobie normalizácie, ale i pád komunizmu v 89-tom. Rozdelenie Československa aj vstup Slovenska do Európskej únie. Všetko sa dozvedel z rádia, sledujúc krajinu z hrebeňov Veľkej Fatry. Počas dlhých rozhovoroch mi postupne odkrýva pomyselné desatoro jeho života. Fotografie zachytávajú jeho posledný rok na horách.